97. Rop 97, Simmental. 8867 Dumle av Amalienlund

Tjurlinje: Ritzlund Pol Accel 32B Kanada Kolinje: 21 Sennerin Schweiz Fader: 8647 Benjamin av Amalienlund ur 19 StockebroLouiselinjen är en son till semintjuren Ludde av Stegatorp T-112.Moder: 703 Miranda av Sövdeljunga ur 21 Sennerinlinjen med bästa resultat semintjuren 5116 Spartacus av Marsagård T-105, 5341 Aziz T-107, 5076 OrkanT-104, 5068 Natrium T-105, och 5050 Mäktig T-109samtliga från Marsagård. Morfar: 1910 Steinadler spermaimport från Tysklandmed bästa resultat 7638 Noah T-106 och 7690 ParisT-105 från Hällinge, samt 478 Nalle av SövdeljungaT-106. Mormorsfar: 235 Hugin av Esered T-116 ur 20 Grivoiselinjenär en son till Faxe av Tockarp T-108. Hugins bästa resultat är 33 Tristan av Väderlanda T-111, Rugin av Bäck T-107, 7358 Nöjd av Flundrarp T-106 samt 467 Nebbiolo av Sövdeljunga T-110, 7138 Mario av Örnaholm T-108, 5051 Majestät av Marsagård T-107, 7300 Mustang av SandåkraT-103, 123 Kadett av Hog T-108 samt 1702 Le Chauxde Fonds av Frihult T-104. Klicka här för att se video!

Varunr 12876
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 97 Simmental Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 97.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 11:31

Klubbslag18 00 SEK19 00 SEK20 00 SEK21 00 SEK22 00 SEK 50 000 SEK6 00 SEK7 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

50 000 SEK2021-03-27 11:29
49 000 SEK2021-03-27 11:28
45 000 SEK2021-03-27 11:26
40 000 SEK2021-03-27 11:18
29 000 SEK2021-03-27 11:00
27 000 SEK2021-03-26 18:16
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.