91. Rop 91, Simmental. 7902 Dylan av Fall

Tjurlinje: 96 Hedetoft United Danmark. Kolinje: 7 Dyna Schweiz Fader: 2066 Hennessy PP spermaimport från Tyskland efter Hannibal PP undan kon Hantel 917. Hennessy PP bästa resultat är 1921 Carlsberg FS av KatslösaT-107.Moder: 1385 Dyna av Fall ur 7 Dynalinjen med bästa resultat semintjuren 7044 Bellman av Änga T-110.Morfar: 475 Nils av Maltestorp T-104 ur 1 Bernina linjen är en son till Lego av Öslöv T-106. Nils bästa resultat 7464 Spotify T-105, 7508 Taube T-108, 7482Titan T-102 samtliga från Fall. Mormorsfar: Semintjuren 2366 Olvert av Esered T-112ur 1 Fyrstlinjen är en son till 7208 Lexmar av RörumT-110. Klicka här för att se video!

Varunr 12870
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 91 Simmental Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 91.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 11:10

Klubbslag9 00 SEK10 00 SEK11 00 SEK12 00 SEK 80 000 SEK26 00 SEK27 00 SEK28 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

80 000 SEK2021-03-27 11:08
78 000 SEK2021-03-27 11:07
45 000 SEK2021-03-27 10:54
40 000 SEK2021-03-27 10:50
35 000 SEK2021-03-27 10:49
27 500 SEK2021-03-22 20:09
27 000 SEK2021-03-20 20:48
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.