87. Rop 87, nötkreatur, Simmental. 7775 Drolle av Hedeberga

Tjurlinje: Prostock Hickory PP 7053 T Kolinje: 68 Agnes Österrike Fader: 7491 Brolle av Gyllebo ur 101 Sentalinjen är en son till 1313 Vilhelm av Frönshult T-104.Moder: 664 Agnes av Hedeberga ur 68 Agneslinjen. 158Agnes bästa resultat är 5248 Valentino av MarsagårdT-102. Agneslinjens bästa resultat semintjuren 198Hadrian av Tågra T-106, 29 Max av Göinge T-111, 35Sang av Lunnahöja T-106, 6 Smart av Tolånga T-105,9815 Canyon av Fermanstorp T-107, 253 MajorenT-108, 1396 Absolut T-106, 1534 Fernando T-105och 1605 If T-113 de fyra sistnämnda från Häggenäs, semintjuren 7426 Elit T-112, 7541 Jupiter T-111 och7620 Manér T-111 alla från Hällinge, 1702 Le Chauxde Fonds av Frihult T-104, 1189 Lucky av RödmossaT-105 samt 501 Ragnar av Hjärås T-103.Morfar: 231 Champs Bravo spermaimport från Kanada efter Champs Romano undan kon Virginia Poll BarbiSue. Bravos bästa resultat är 51 Sunforest Ceeman av Övrabo T-102.Mormorsfar: Simmeron Mr Royal 3R kanadensisksemintjur efter DDD Broadway G534 undan kon Great Guns Felene 6D. Klicka här för att se video!

Varunr 12867
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 8 Simmental Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 87.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 10:45

Klubbslag3 00 SEK4 00 SEK5 00 SEK6 00 SEK7 00 SEK8 00 SEK 84 000 SEK21 00 SEK22 00 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

84 000 SEK2021-03-27 10:43
82 000 SEK2021-03-27 10:41
72 000 SEK2021-03-27 10:37
55 000 SEK2021-03-27 09:01
52 000 SEK2021-03-27 09:30
35 000 SEK2021-03-20 21:43
35 000 SEK2021-03-22 20:59
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.