84. Rop 84, Simmental. 2545 Dalton av Esered

Tjurlinje: PHS Polled Worldwide 14W Kanada Kolinje: 1 Fyrst Schweiz Fader: 7663 Vital av Fall T-105 ur 201 Lauralinjen är en son till 1277 Steve av Frönshult T-109. Moder: 506 Fyrst av Esered ur 1 Fyrstlinjen med bästa resultat semintjurarna 2366 Olvert T-112 och 216Foke T-112. 2459 Ulrik T-106, 2460 Uptodate T-103,2443 Tapas T-106, 2399 Ragge T-107, 2324 OpusT-114, 270 Kalle T-108, 273 Kodak T105, 224 GalantT-105, 215 Filar T-107, 170 Bigwig T-104, 165 AtomT-105, 145 Viktor T-107, 75 Magnum T-105, 69 MossesT-105 samt 58 Kasper T-107 alla från Esered. Morfar: 7208 Lexmar av Rörum T-110 ur 4408 Finetli linjenär en son till 7179 Jored ET av Rörum. Lexmarsbästa resultat är Semintjuren 2366 Olvert av Esered T-112, 2354 Opus T-114 och 2399 Ragge av Esered T-107.Mormorsfar: 173 Starline Klassik. Klicka här för att se video!

Varunr 12864
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 5 Simmental Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 84.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 10:33

Klubbslag14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK 146 000 SEK22 00 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

146 000 SEK2021-03-27 10:31
144 000 SEK2021-03-27 10:31
62 000 SEK2021-03-27 10:23
49 000 SEK2021-03-24 06:28
32 000 SEK2021-03-21 22:09
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.