110. Rop 110, Limousin. 1633 Rasmus av Alslöf

Rasmus är testad negativ som bärare av genen förgomspalt och är testad heterozygot polled. Fader är den franska semintjuren Frascati som gett lugna och tillgivna avkommor i Sverige. Hanger också plus på mjölk, längd och fint skelett. Kolinjen Eure är välfungerande på Alslöf och har gett en del godkända individprövade tjurar. Morfar är den prövade tjuren Dacke av Margreteholm T104 och MMF Viggo av Svälte T111. Klicka här för att se video!

Varunr 12888
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 10 Limousin Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 110.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 12:36

Klubbslag21 00 SEK22 00 SEK23 00 SEK 32 000 SEK5 00 SEK6 00 SEK7 00 SEK8 00 SEK9 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

32 000 SEK2021-03-27 11:30
31 000 SEK2021-03-27 12:34
27 500 SEK2021-03-24 16:05
27 000 SEK2021-03-22 23:32
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.