104. Rop 104, Limousin. 1105 Rolf av Norra Skogaby

Rolf är en son till den prövade tjuren Napoleonav Alslöf T101 som i fjol hade den prövade sonen Pierre av Norra Skogaby T106 på prövningen. Napoleon är i sin tur son till Ingo av NedanbäckT103 som också bland annat lämnat sonen Merciav Alslöf T109. Napoleon har semintjuren Dacke av Margreteholm T104 som morfar. Morfar är Malte av Norra Skogaby som är en mycket uppskattad tjur på Norra Skogaby med sina lätta kalvningar och bra vikter på kalvarna. Malte är efter den franska semintjuren Cameos och som morfar hittar vi Falcon av KlockaregårdenT103. MMF Haakon av Onslunda T103.T-tal Tillväxt g/dag Födelsevikt 200D 365D Hornstatus Ma. Klicka här för att se video!

Varunr 12882
Gunnarp - Hörby
Höjdpunkt!

Dokument

Katnr. 4 Limousin Low Res.pdf
Hälsokort_Kat nr 104.pdf

Auktion avslutad!
27 Mars 2021 12:12

Klubbslag5 00 SEK6 00 SEK7 00 SEK8 00 SEK 51 000 SEK22 00 SEK23 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

51 000 SEK2021-03-27 12:08
50 000 SEK2021-03-27 12:10
40 000 SEK2021-03-27 12:01
27 000 SEK Startpris

Online auktion - Tjurar, lördag, Första avslut: lördagen den 27:e mars, kl 10:00

Avslutad

Information

Välkommen att bjuda på tjurarna! Försäljning sker som online auktion. På lördagen sker försäljning av Simmental, Limousin och Blonde. Budgivning startar på kvällen lördagen den 20:e mars. Första avslut lördagen den 27:e mars kl. 10:00.

VIKTIG INFO! Läs vad som händer efter auktionen, se mer info på rop 118!

Vill du titta på hela katalogen? Klicka här!
Tilläggslista Klicka här!
Auktionsvillkor Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.