4. Rop 4. R.ETASOER AV VÄRSJÖ

Årets kviga från Värsjö 200, är en harmonisk och jämn kviga med förväntat höga mjölkegenskaper och trevligt att hantera. Kvigan 200 härstammar från den sista kvigan som lämnade Åkarp Charolais. Samtliga hondjur i denna linjen har varit långlivade och alltid lämnat bra kalvar. Linjen är även väl meriterad i visningsringen med bra placeringar både exteriört och inom showmanship.
Vare sig fadern Maxon eller mf Grieg behöver någon närmare presentation utan dessa har visat sig producera flertalet framgångsrika avkommor, såväl tjurar som hondjur.

Brodern Pax av Värsjö såldes i våras på Gunnarp. Pax hade likt sin fader och Mf god exteriör, bra mjölk och förväntas ge lätta kalvar. Pax var homozygot polled, vilket ger kvigan goda odds för att även vara det.

Varunr 10971
online.hoab.se
Höjdpunkt!

Dokument

85412-200.pdf

Auktion avslutad!
31 Oktober 2020 10:15

Klubbslag14 00 SEK15 00 SEK16 00 SEK17 00 SEK18 00 SEK 25 000 SEK1 00 SEK2 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

25 000 SEK2020-10-31 10:13
24 500 SEK2020-10-31 10:12
14 000 SEK Startpris

Elitauktion Svenska Charolaisföreningen,

Avslutad

Information

Välkommen till Charolaisföreningens årliga elitauktion av Charolaiskvigor.
I år genomförs auktionen som onlineauktion.
Totalt kommer det att säljas 14 kvigor från 14 olika besättningar.
Som vanligt arrangeras även det populära kviglotteriet där du som lottköpare har möjlighet att vinna en väldigt fin kviga!
Mer information om alla kvigor och kviglotteriet hittas under respektive kviga samt i katalogen.
Onlineauktionen är nu öppen för budgivning! Första avslut sker lördagen den 31:e oktober kl. 10:00.
Vid eventuella frågor om djuren, kontakta säljaren eller auktionskommittén. Vid tekniska frågor om auktionen, kontaka Håkan Ottosson, 070-725 00 09, hakan@hoab.se

Katalog Elitauktion Svenska Charolaisföreningens online auktion 2020, Klicka här!

Auktionsvillkor! Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut, i annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. Mer info om vad som händer efter auktionen hittar du på sista ropet, "Efter auktion. Vad händer nu? Info till köpare"