12. Rop 12. R.ELEGANTE AV TUBBARP

2215 är en lång kviga med fin bred rygg och djupa lår. Elegante familjen är den man alltid kan lita på när det gäller mjölk och tillväxtanlag. Moder 2169 är inget undantag då hon redan som förstekalvare lämnade en kvigkalv med den högsta ett års vikten 568 kg hos oss på Tubbarp.
Fader Martin är också far till förra årets elitauktionskviga och Pansar av Tubbarp P-111 som såldes på årets Gunnarps auktion .
Mf Hardy lämnade efter sig bla helbröderna JR T-112 och LaphroaigT-106 av Tubbarp.

Varunr 10979
online.hoab.se
Höjdpunkt!

Dokument

75264-2215.pdf

Auktion avslutad!
31 Oktober 2020 10:39

Klubbslag27 00 SEK28 00 SEK 23 000 SEK18 00 SEK19 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

23 000 SEK2020-10-31 10:37
22 500 SEK2020-10-31 10:36
17 000 SEK2020-10-31 10:27
16 500 SEK2020-10-31 08:56
15 000 SEK2020-10-29 16:48
14 000 SEK2020-10-27 07:32
14 000 SEK Startpris

Elitauktion Svenska Charolaisföreningen,

Avslutad

Information

Välkommen till Charolaisföreningens årliga elitauktion av Charolaiskvigor.
I år genomförs auktionen som onlineauktion.
Totalt kommer det att säljas 14 kvigor från 14 olika besättningar.
Som vanligt arrangeras även det populära kviglotteriet där du som lottköpare har möjlighet att vinna en väldigt fin kviga!
Mer information om alla kvigor och kviglotteriet hittas under respektive kviga samt i katalogen.
Onlineauktionen är nu öppen för budgivning! Första avslut sker lördagen den 31:e oktober kl. 10:00.
Vid eventuella frågor om djuren, kontakta säljaren eller auktionskommittén. Vid tekniska frågor om auktionen, kontaka Håkan Ottosson, 070-725 00 09, hakan@hoab.se

Katalog Elitauktion Svenska Charolaisföreningens online auktion 2020, Klicka här!

Auktionsvillkor! Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut, i annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. Mer info om vad som händer efter auktionen hittar du på sista ropet, "Efter auktion. Vad händer nu? Info till köpare"