33. Rop 33. 465. Deese av Gudmundslund. F. 200414

Varunr 10966
Allerum
Höjdpunkt!

Dokument

33, 90300-465.pdf
Stamboksbevis 33.pdf

Auktion avslutad!
3 Oktober 2020 12:06

Klubbslag16 00 SEK17 00 SEK18 00 SEK19 00 SEK20 00 SEK21 00 SEK 9 000 SEK4 00 SEK5 00 SEK6 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

9 000 SEK2020-10-03 11:13
8 500 SEK2020-10-03 09:33
8 000 SEK2020-10-02 13:46
6 000 SEK2020-10-02 13:44
5 000 SEK2020-09-27 20:35
5 000 SEK Startpris

Djurauktion - Charolaisbesättning,

Avslutad

Visning

Kontakta gärna Sixten Gudmundsson för visning, 070-294 77 19.

Information

Gudmundslund Charolais - Sixten Gudmundsson, försäljer hel besättning Charolais. Försäljningen sker genom online auktion med första avslut lördagen den 3 oktober kl. 11:00.

Inköpta djur ska hämtas senast 30 dagar efter auktion. Säljaren ansvarar för ej hämtade djur upp till 10 dagar efter auktion, därefter övergår ansvaret på köparen. Köparen ordnar själv hämtning, alt. kan Mats Persson, 0708-319309 kontaktas.

Katalog Gudmundslund Charolais, Klicka här!
Auktionsvillkor, Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.