10. Rop 10. 350. Europe av Gudmundslund. F. 130114

Konstaterad dräktig, betäckt av semintjur 2326 - Maxon av Ekeröd.

Varunr 10943
Allerum
Höjdpunkt!

Dokument

10, 90300-350.pdf
Stamboksbevis 10.pdf

Auktion avslutad!
3 Oktober 2020 11:20

Klubbslag22 00 SEK23 00 SEK24 00 SEK25 00 SEK 25 500 SEK10 00 SEK11 00 SEK12 00 SEK13 00 SEK14 00 SEK15 00 SEK

25% Moms tillkommer på slagpris

Budgivning

25 500 SEK2020-10-03 11:13
25 000 SEK2020-10-02 13:37
21 000 SEK2020-10-02 21:28
19 000 SEK2020-10-02 05:26
16 000 SEK2020-10-01 21:26
14 000 SEK Startpris

Djurauktion - Charolaisbesättning,

Avslutad

Visning

Kontakta gärna Sixten Gudmundsson för visning, 070-294 77 19.

Information

Gudmundslund Charolais - Sixten Gudmundsson, försäljer hel besättning Charolais. Försäljningen sker genom online auktion med första avslut lördagen den 3 oktober kl. 11:00.

Inköpta djur ska hämtas senast 30 dagar efter auktion. Säljaren ansvarar för ej hämtade djur upp till 10 dagar efter auktion, därefter övergår ansvaret på köparen. Köparen ordnar själv hämtning, alt. kan Mats Persson, 0708-319309 kontaktas.

Katalog Gudmundslund Charolais, Klicka här!
Auktionsvillkor, Klicka här!

Avgifter

25% Moms tillkommer på slagpris

Övrig information

Fullständiga auktionsvillkor och information om säljare återfinns på vår hemsida för klubbauktioner, www.ottosson.info

OBS! Ev. kredit ansöker du om på www.ottosson.info/kredit . OBS! Kreditansökan måste göras senast 3 dagar före auktionsavslut. I annat fall gäller full betalning innan hämtning - undantag Tjurauktionen.

Efter auktion kommer Proforma faktura att mailas till köpare. Kontrollera att uppgifterna stämmer och bekräfta tid för hämtning. OBS! Proformafakturan är endast ett underlag och ska inte användas för betalning. När du bekräftat hämtning mailas/skickas faktura.